OMŠENIE. Dnes sa na pôde hasičskej zbrojnice uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, kde si poslanci a starosta prevzali dekréty o zvolení a následne zložili sľub. Po úvodnej slávnostnej časti nasledovala už aj pracovná časť, kde sa tvorili najmä odborné komisie.