TRENČIANSKE TEPLICE. Mesto Trenčianske Teplice je majiteľom športového areálu Marakana, kde sa nachádza aj napríklad futbalové ihrisko. V roku 2009 bola podpísaná medzi mestom a nájomcom nájomná zmluva, ktorej atribúty sa podľa všetkého nezhodovali s vôľou vtedy poslaneckého zboru, vyjadrenou hlasovaním.

Terajšie vedenie mesta vyjadrilo presvedčenie, že nájomná zmluva je pre samosprávu nevýhodná, ba podľa slov primátorky mesta Trenčianske Teplice Zuzany Frakovej Ďurmekovej dokonca poškodzujúca. Podľa uvedenej zmluvy malo mesto povinnosť predať tento areál do rúk nájomcovi po 20 rokoch, ak by prejavil záujem. Zároveň sa v zmluve aj uvádzalo, že nájomca môže bez súhlasu mesta previesť práva a povinnosti na tretiu osobu. To sa napokon aj stalo, keď terajším nájomcom je iná osoba ako tá, ktorá nájomnú zmluvu uzatvárala. Mesto tak de facto stratilo vplyv na daný nájomný vzťah. Samospráva preto namietala neplatnosť zmluvy a požiadala nájomcu o vypratanie areálu, čo nebolo akceptované. Mesto tak následne pristúpilo k súdnemu sporu, ktorý trval približne tri roky.

Dňa 19. septembra 2022 však padol rozsudok prvostupňového Okresného súdu Trenčín, kde sa ústnou formou sudkyňa priklonila na stranu žalobcu a súd uložil nájomcovi vypratať spomínaný areál, ktorý posledné roky chátra. Konateľ spoločnosti, ktorá nájomcom deklaroval, že jeho úmyslom je sa odvolať na súd vyššieho stupňa, teda krajský súd. Zároveň však nájomca, ako aj mesto vyjadrilo úmysel rokovať a problém vyriešiť.

Dnes sa na pôde Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach konala tlačová konferencia za účasti primátorky mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajkovej Ďurmekovej, právneho zástupcu mesta Ivana Eckmanna a Lucie Alakšovej z advokátskej kancelárie, ktorá v tomto spore zastupovala mesto. Vo videu nájdete aj vyjadrenie Norberta Tanoczkého, konateľa spoločnosti, ktorá je nájomcom v športovom areáli Marakana.

Letecké zábery: Juraj Škvarka