TRENČIANSKA TEPLÁ. V Trenčianskej elektrickej železnici n.o. (Trež n.o.) mali dobrú pravidelnú tradíciu stretávať sa vždy raz v roku, aby si zhodnotili rok minulý. Štyri roky bola nútená prestávka, ale tento rok to už vyšlo. V depe električiek sa zišli tí, ktorým obľúbená električka leží na srdci.

Medzi hosťami, ktorí prijali pozvanie organizátorov boli aj starosta domácej obce Trenčianska Teplá Milan Berec, starosta obce Omšenie Alojz Marček, či niektorí poslanci zastupiteľstva. Väčšinu však tvorili dobrovoľníci, ktorí počas celého roka obľúbenú Trežku podporujú. Či už ako sprievodcovia, brigádnici, alebo iní spolupracovníci. Jeden dokonca pricestoval až z Bratislavy. Riaditeľ Trež n.o. Dušan Nosál v prezentácii priblížil účastníkom všetky pozitívne veci, ktoré sa počas uplynulých rokov podarili uskutočniť. Priblížil však aj problémy, ktoré organizácia musela strpieť počas bývalého vedenia obce Trenčianska Teplá. Všetci sa zhodli na tom, že obľúbená električka, ktorej služby cestovania počas roka využijú tisícky ľudí, patrí medzi skvosty cestovného ruchu v Trenčianskom kraji. Nemohlo chýbať malé občerstvenie a darček na znak vďaky. “Sme veľmi radi, že sme opäť po štyroch rokoch mohli v našich priestoroch privítať tých, ktorí nám celoročne pomáhajú a podporujú nás. Patrí im veľká vďaka,” vyjadril slová úcty Dušan Nosál, riaditeľ Trež. no..

Trenčiansku elektrickú železnicu podporuje dotačne najmä Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Trenčianska Teplá a Mesto Trenčianske Teplice prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice.