TRENČIANSKY KRAJ. Podpisom Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčíne bola kooperácia predĺžená o ďalších 5 rokov.

Prvé memorandum o spolupráci bolo na župe podpísané v roku 2015, jeho jednotlivé body sa každým rokom vyhodnocovali na stretnutiach s členmi krajského výboru. „Spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom si pochvaľujeme a pevne veríme, že bude úspešne pokračovať aj v ďalšom období,“ uviedol krajský predseda DPO Jozef Smolinský. Trenčianska župa počas uplynulých dvoch rokov v rámci spolupráce rozšírila vybavenie 19 dobrovoľných hasičských zborov v kraji novými defibrilátormi s náhradnými elektródami. „Oceňujúc našu doterajšiu vzájomnú spoluprácu sme sa rozhodli pokračovať v jej ďalšom upevňovaní, čo sme potvrdili aj podpisom memoranda. V tomto roku plánujeme za účelom záchrany života odovzdať ďalšej desiatke dobrovoľných hasičských zborov v kraji tento život zachraňujúci prístroj,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že okrem defibrilátorov boli z grantových schém Trenčianskej župy od začiatku spolupráce podporené projekty dobrovoľných hasičov za takmer 70 tisíc eur.

Zdroj: TSK