PRUSKÉ. Trenčiansky a Zlínsky kraj, ktoré sú partnerskými regiónmi už od roku 2003, spolupracujú aj na cezhraničnom projekte zameranom na podporu procesu deinštitucionalizácie v zariadeniach sociálnych služieb. Ten prispieva nielen k odstráneniu bariér v starostlivosti o klientov, ale aj k prehĺbeniu povedomia verejnosti o potrebách a právach zdravotne znevýhodnených osôb.

Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni a podpora plynulého procesu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb je cieľom projektu s názvom Spoločná cesta k novému domovu, na ktorom Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje s českými partnermi. „Pred viac ako 3 rokmi, keď sme zápasili s prípravou transformácie zariadenia DSS – Adamovské Kochanovce a CSS-LÚČ Pruské a nevedeli sme, z ktorej strany úlohu uchopiť, dostali sme nápad poradiť a inšpirovať sa skúsenejšími, ktorí sa na túto cestu vydali pred nami. Tak vznikla myšlienka nášho spoločného projektu, do ktorého sa okrem dvoch zariadení v pôsobnosti TSK – Centra sociálnych služieb – LÚČ (CSS-LÚČ) Pruské a Domova sociálnych služieb (DSS) – Adamovské Kochanovce zapojili z českej strany Sociální služby Vsetín a Sociální služby Uherské Hradište,“ prezradila Ivana Čarnogurská z Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK a manažérka projektu deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce.

Vďaka financiám z Operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 sa podarilo zorganizovať viacero aktivít. Nadviazala sa tak spolupráca regionálnych aktérov na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. S prípravou projektu začali partneri ešte v roku 2017, pričom prvou aktivitou bolo koordinačné stretnutie v apríli minulého roka. V rámci neho navštívili zamestnanci oboch zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti TSK transformované zariadenia v Uherskom Hradišti a Vsetíne. „My sme už v tomto procese o niečo ďalej ako naši slovenskí kolegovia. Komunitné bývania sme začali otvárať už v roku 2015, v súčasnosti máme 13 komunitných bývaní na rôznych miestach a adresách. Som rád, že môžeme tieto skúsenosti predať ďalej. V tomto je naša spolupráca úžasná,“ povedal riaditeľ partnera projektu Sociální služby Uherské Hradište Bronislav Vajdík.

Výmena skúseností, diskusia o spoločných problémoch, no najmä cenná inšpirácia a motivácia do ďalšej práce bola najdôležitejšou časťou každej organizovanej aktivity. Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce pripravil druhú aktivitu projektu s názvom Potulky prírodou. Tá sa odohrávala v peknom prostredí Haluzickej tiesňavy, kde klienti zariadení spoločne strávili deň plný hier a zábavných aktivít a nadviazali vzácne priateľské kontakty. „Jednou z najkrajších aktivít tohto projektu bola aktivita s názvom Môj deň v novom domove. Vďaka nej klienti CSS-LÚČ Pruské a DSS – Adamovské Kochanovce mohli zažiť jeden reálny deň v podmienkach komunitného bývania u českých partnerov. So svojimi zahraničnými kamarátmi spoločne upratovali, varili, či dokonca navštívili ich zamestnanie,“ povedala Anna Kancirová, poverená riadením CSS-LÚČ Pruské. Pre klientov bol nezabudnuteľným zážitkom aj Športový deň, kde si zmerali svoje sily v rôznych športových disciplínach.

V zimných mesiacoch absolvovali štyri vzdelávacie aktivity zamestnanci všetkých partnerských zariadení. Venované boli najmä témam súvisiacim s procesom transformácie, a to priamo na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Predposlednou aktivitou medzinárodného projektu bola v tretí februárový utorok Fašiangová zábava v priestoroch Kultúrneho domu v Pruskom, ktorej sa zúčastnili všetci partneri projektu, zamestnanci i klienti spolupracujúcich zariadení. Pravú fašiangovú atmosféru odštartovalo vystúpenie domáceho súboru z CSS-LÚČ v Pruskom, nechýbalo ani originálne pochovávanie basy. Klienti i zamestnanci všetkých 4 zariadení zapojených do projektu si okrem zaujímavých masiek pripravili aj zábavný program, atmosféru dotvorili živé tanečné kolá.

V máji tohto roku sa uskutoční posledná aktivita projektu, a to návšteva transformovaných zariadení v Českej republike, ktorej sa môžu zúčastniť aj zástupcovia širokej verejnosti. „Tento projekt je pre nás veľkým prínosom. Videli sme, akým spôsobom môžu žiť klienti v transformovaných zariadeniach a výstupom je aj zriadenie komunitného mini bývania v CSS-LÚČ v Pruskom. V súčasných priestoroch nášho zariadenia sme v septembri minulého roka vytvorili malé bývanie pre 6 klientiek, ktoré sa v ňom pripravujú na čo najviac samostatný život a začlenenie do spoločnosti,“ prezradila Anna Kancirová. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli výšku viac ako 52 tis. eur, z toho oprávnené výdavky TSK predstavujú 30 tis. eur. Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo hradených 85% z oprávnených výdavkov TSK, ďalších 10% zo štátneho rozpočtu a TSK sa na financovaní projektu zo svojho rozpočtu podieľal 5%.

„Proces transformácie zariadenia nie je len o zmene bývania, ale aj o zmene postoja vnímania človeka so zdravotným znevýhodnením a jeho práva na kvalitu života,“ doplnila Jana Pondušová, riaditeľka DSS – Adamovské Kochanovce, v ktorom proces deinštitucionalizácie začal ešte v roku 2014 ako v pilotnom zariadení v Trenčianskom kraji. Odvtedy prešlo zariadenie kus cesty a v prípravnej fáze sa posúva vpred. „Momentálne sme v štádiu hľadania pozemkov. Z piatich lokalít, kde bude prebiehať výstavba dvojdomov alebo dvoch samostatne stojacich komunitných bývaní, máme poriešené štyri, a to v obciach Mníchova Lehota, Chocholná-Velčice, v meste Trenčín a ďalší pozemok sa pripravuje v obci Adamovské Kochanovce. Piata lokalita je zatiaľ v riešení,“ doplnila riaditeľka s tým, že vytvorením samostatného bývania klientov sa zariadenia snažia zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a pomôcť svojim klientom žiť plnohodnotný život v komunite.

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

ZDROJTSK