TRENČIANSKA TEPLÁ. V Spojenej škole v Trenčianskej Teplej sa učia deti so špeciálnymi potrebami. Je potrebný osobitný prístup ku každému dieťaťu a uvedomuje si to aj vedenie školy. Špeciálne pomôcky pomáhajú, aby deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením mohli školu absolvovať čo možno najefektívnejšie.

Vďaka podpore 4000 eur od Rotary clubu Trenčín sa podarilo škole zakúpiť dve špeciálne pomôcky, ktoré pomôžu interaktívne lepšie zvládať učivo a zároveň deti zabaviť počas nepriaznivého počasia. “Veľmi nám pomôžu tieto pomôcky. Naše deti potrebujú vidieť, počuť, dotknúť sa a práve tieto pomôcky na to slúžia,” myslí si riaditeľka Spojenej školy v Trenčianskej Teplej Eva Ševčíková a zároveň vyjadrila vďaku všetkým ktorí sa o dar zaslúžili.

Rotary International je najstarší medzinárodný klubová organizácia na svete. Vznikla v roku 1905 v americkom Chicagu a v súčasnej dobe pôsobí vo viac ako 200 štátoch. V 35 000 rotary kluboch združuje 1,2 mil. členov (rotariánov) – žien a mužov, vodcovských osobností a profesionálov z rôznych odborov. “Tu je to miesto, kde treba pomôcť, kde treba priložiť ruku k dielu. Čo je viacej, ako investícia do detí. Radosť a úsmev dieťaťa je najväčšia odmena,” podotkol okrem iného Marián Strieženec z Rotary clubu Trenčín.