KOŠECA. Mesiac október, ktorý je tradične venovaný starším a teda skôr narodeným ľudom, sa pomaly končí. Pri tejto príležitosti sa konal v miestnom Kultúrno – spoločenskom centre koncert známeho speváka Mariana Banga, ktorého poznáme aj zo súťaže Československo má talent. Interprét už v Košeci vystupoval v kostole pred pár rokmi a rád sa tu opäť vrátil.

Slušne zaplnená hala tlieskala známym ľudovým, ale aj piesňam takých interprétov ako Karel Gott, či Peter Stašák. Pozvánku osobne od obecného úradu obdržalo približne 300 občanov. Pozvánku prijali aj klienti domova dôchodcov zo Strediska evanjelickej diakonie Košeca. Podujatie otvoril príhovorom starosta obce Radomír Brtáň a vyjadril svoje pozitívne a úctivé pocity ku skôr narodeným obyvateľom obce. Nemohlo chýbať ani malé občerstvenie.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.