KOŠECA. Obec Košeca v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve a Úniou žien v Košeci pripravili pre deti z obce zábavné popoludnie priamo v centre obce v príjemnom areály centrálneho parku.  

Deti sa mali možnosť vyšantiť na rôznych súťažiach a vďaka spolupráci s miestnym podnikateľom za odmenu dostali aj sladkú zmrzlinu. Ako je to na takýchto akciách zvykom, nemohli chýbať ani dobrovoľní hasiči. Tí deťom pripravili „ostrý“ zásah prúdom vody na fľaše. Krásne slnečné popoludnie priam predurčovalo na príjemne strávený deň s rodinou.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.