TRENČIANSKE TEPLICE.  Na konci pešej zóny umiestnilo mesto samolisovací kontajner Mr. Fill. V meste a dokonca na Slovensku je to údajne unikát. Medzi jeho výhody patrí cca 5krát vyššia kapacita, takže zvozové vozidlá vykonajú oveľa menej jázd a diaľkový monitoring jeho funkcií.

Množstvo odpadu stlačeného do nádoby je až päťkrát vyššie, ako je tomu pri bežných zberových kontajneroch. To výrazne napomáha triedenému zberu a zároveň sa odpad nehromadí v okolí nádoby. Prvý “inteligentný” kontajner je umiestnený v centre mesta.

“Kontajner predstavuje nové riešenia v oblasti zberu odpadu a zároveň obmedzuje neporiadok. A to všetko vďaka inteligentnej, solárne napájanej technológií. Smart aplikácia kontroluje používanie, oznamuje naplnenosť povereným pracovníkom, umožňuje uzamknutie nádoby. Zvyšujeme komfort v časti pešej zóny, kde je najvyššia koncentrácia ľudí,” uviedla primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.

“Samolisovacie odpadkové koše Mr. Fill predstavujú nové riešenia v oblasti zberu odpadu a zároveň obmedzuje neporiadok. A to všetko vďaka inteligentnej, solárne napájanej technológií. Sú ideálnym riešením pre mestá, ktoré chcú obmedziť neporiadok a radikálne znížiť náklady na zber. Solárne napájané odpadkové koše hlásia prostredníctvom svojho správcu Smart Waste Manager svoj stav 24-krát denne. Výsledkom je efektívnejší zber odpadu a nižšie náklady,” popisuje kontajner výrobca. 

Foto: Mesto Trenčianske Teplice