TRENČIANSKY KRAJ. Už po tretíkrát ocení Trenčianska župa verejnými uznaniami výnimočné osobnosti, ktoré sa svojou snahou a tvrdou prácou dennodenne podieľajú na šírení dobrého mena Trenčianskeho kraja doma i v zahraničí. Nominácie na laureátov ocenení sú aj tento rok v rukách širokej verejnosti.

Olympijský víťaz Ján Zachara, dlhoročný starosta obce Lehota pod Vtáčnikom a bývalý poslanec TSK Ján Cipov, profesor Ivan Hričovský, ombudsman Českého olympijského výboru Alexander Karólyi, spisovatelia Michal Dobiaš a Rudolf Dobiáš, poetka Mária Jana Jablonská či kolektív Hematologicko-transfúzneho oddelenia z považskobystrickej nemocnice. K týmto významným menám tento rok pribudnú ďalšie osobnosti Trenčianskeho kraja, ktoré budú ocenené Cenou predsedu TSK alebo Cenou Zastupiteľstva TSK za svoj prínos k šíreniu dobrého mena kraja.

Návrhy na laureátov ocenení máte aj tento rok v rukách vy. Ak veríte, že vo vašom okolí pôsobí niekto, kto si za svoj prínos zaslúži uznanie, neváhajte a dajte nám o ňom vedieť! Oceniť verejným uznaním môže TSK jednotlivca či kolektív, ktorý sa svojou činnosťou postaral o šírenie dobrého mena župy na poli športu, umenia alebo bol jeho zásluhou zachránený napríklad ľudský život. Zo všetkých návrhov, ktoré dorazia na župný úrad vyberie Komisia pre udeľovanie Ceny TSK budúcich držiteľov verejných uznaní TSK.

Čo musí návrh obsahovať a akým spôsobom ho môžete doručiť na Úrad TSK vám napovie tabuľka pod týmto článkom. Viac sa dozviete na webovom sídle kraja www.tsk.sk v sekcii Samospráva/verejné uznania.

Zdroj: TSK