SLOVENSKO. Vzhľadom na stúpajúce počty pozitívnych testov na COVID-19 sa očakávajú viaceré obmedzenia, ktoré v pondelok naznačil premiér Igor Matovič a hlavný hygienik SR Ján Mikas. Slovensko vstupuje aj do núdzového stavu, ktorý schválila vláda na svojom dnešnom rokovaní.

Núdzový stav bude platiť 45 dní od 1. októbra 2020. „Uvidíme, ako sa nám prejavia cestovačky cez dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu, t.j. máme to spoločne vo vlastných rukách,“ napísal Igor Matovič na sociálnej sieti. Návrh prešiel napriek nesúhlasu ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý nemietal celoplošné posudzovanie. Vláda núdzový stav vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Tvrdé opatrenia smerujúce k výraznému obmedzeniu, až zrušeniu hromadných podujatí sa napokon nekonajú. Premiér uviedol, že s novým návrhom prišiel hlavný hygienik. Všetko sa to udialo po silných protestoch predstaviteľov cirkvi, športu a kultúry. Dnes sa pred Úradom vlády SR zhromaždili stovky profesionálnych hokejistov, ktorí odmietli nariadenia, ktoré predniesol premiér ešte v pondelok.

Nový návrh hovorí o 50 ľuďoch prítomných na hromadnom podujatí, To znamená, že ak na hokeji bude 50 hokejistov a ľudí z tímu, tak to bude bez divákov. Ak v divadle bude 20 hercov a ľudí zo zákulisia, tak divákov bude maximálne 30 a podobne.

Pre Trenčiansky kraj pribudlo aj nové úmrtie súvisiace s COVID-19, ktoré potvrdila nariadená pitva. Išlo o 77-ročnú pacientku, ktorá ešte 15. septembra 2020 zomrela vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

Núdzový stav

Núdzový stav vyhlasuje vláda len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti najviac v tomto rozsahu:

– obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

– uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

– obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

– obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

– obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

– obmedziť doručovanie poštových zásielok,

– obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

– obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

– obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

– zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

– zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

– vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

Zdroj: 4justice.sk