SLOVENSKO. Od dnešného dňa ďalších 44 dní platí na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý v súvislosti s pandémiou vyhlásila Vláda SR na svojom ostatnom rokovaní. Tento stav môže priniesť aj pri bežných životných situáciách a priestupkoch vysoké tresty.

Vyhlásenie núdzového stavu v krízovej situácii rieši Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Za krízovú situáciu sa považuje podľa zákona obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a na jej riešenie je možné okrem iných situácií vyhlásiť aj núdzový stav.

Polícia na sociálnej sieti vysvetľuje, že bezpečnosť je podľa zákona stav, v ktorom sú chránené okrem iného životy a zdravie osôb. Stav, v ktorom nie sú chránené životy a zdravie osôb je stavom, ktorý nemožno nazvať bezpečným. Predpokladom pre vyhlásenie núdzového stavu je, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie ako je táto.

Vysoké tresty za protiprávne konanie

Polícia tiež zdôrazňuje, že z pohľadu trestného práva je potrebné upriamiť pozornosť na fakt, že núdzový stav je podľa Trestného zákona krízovou situáciou, ktorá podmieňuje pri niektorých trestných činov spáchaných počas jej trvania možnosť uloženia prísnejších trestov.

„Pri najčastejšie sa vyskytujúcich trestných činoch ako je napríklad ublíženie na zdraví, krádež, sprenevera či podvod je počas trvania núdzového trestná sadzba stanovená na 10 až 15 rokov, pri trestnom čine útoku na verejného činiteľa 12 až 20 rokov, pri trestnom čine všeobecného ohrozenia na 20 až 25 rokov. Výnimkou nie sú ani najzávažnejšie trestné činy proti ľudskému životu. Pri zabití je trestná sadzba stanovená na 12 až 15 rokov, pri trestnom čine vraždy zákon ustanovuje trestnú sadzbu od 25 rokov, až doživotie,“ priblížila Polícia SR.