TRENČIANSKE TEPLICE. Práca pedagóga je mnohokrát zložitá, neľahká, ba dokonca niekedy nevďačná a nedocenená. Tí, čo ju však robia to často chápu ako svoje poslanie. Súčasných, alebo i tých bývalých učiteľov si váži aj vedenie mesta Trenčianske Teplice. Toho dôkazom bolo aj ich stretnutie na pôde Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorého hostiteľkou bola primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková.

Ku Dňu učiteľov si pri tejto príležitosti prevzalo z rúk primátorky mesta ďakovné listy spolu šesť pedagógov, so všetkých školských zariadení fungujúcich na území mesta. Okrem malého občerstvenia bolo pripravené aj divadelné predstavenie Dubnického divadla pod názvom Zborovňa. Pre tento divadelný súbor je príznačné, že vie pobaviť a tak tomu bolo aj teraz.