NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – TRENČÍN. Novovybudovaná cyklotrasa spojila Nové Mesto nad Váhom s Trenčínom, napojila sa na už existujúci úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Cyklisti tak prejdú bezpečne a ekologicky od hranice s Trnavským samosprávnym krajom až do krajského mesta Trenčín. A to za prácou aj oddychom.

„Tento úsek má dĺžku viac ako 21 km a bol financovaný z IROP za takmer 4,2 mil. eur so spolufinancovaním kraja vo výške 5%. Som rád, že postupne môžeme plniť sľuby, ktoré sme dali ohľadne budovania cyklotrás v kraji a každý rok odovzdať do užívania verejnosti nový úsek,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Dodal tiež, že župa aktívne pracuje aj na ďalších úsekoch cyklistickej tepny kraja, najbližšie k realizácii je ten medzi Považskou Bystricou a hranicou so Žilinským samosprávnym krajom. Aj na tento úsek župa získala financie z IROP. „Som naozaj rád, že príspevok z eurofondov je takto viditeľný. Pevne verím, že každý občan pochopí, aký je význam cyklotrás a prečo aj sem smeruje pomoc eurofondov,“ povedal počas slávnostného otvorenia generálny riaditeľ sekcie IROP z MIRRI Albert Németh.

S výstavbou v poradí tretieho úseku Vážskej cyklomagistrály župa začala v júni 2020, zhotoviteľovi, ktorým bola spoločnosť STRABAG, sa ho podarilo postaviť v kratšom čase, ako sa plánovalo. Zaujímavosťou je, že cyklotrasa bola vybudovaná s využitím recyklátu, použiteľné odpady zo stavby sa zrecyklovali na 100%. Pridanou hodnotou budovania cyklotrás je podľa slov župana okrem podpory ekologickej a bezpečnej dopravy, zdravého životného štýlu aj tvorba nových pracovných miest.

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.