BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Druhý polrok školského roku 2018/2019 zahájili na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Bánovciach nad Bebravou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) slávnostným otvorením spojovacej chodby. Dvadsaťpäť metrov dlhá novovybudovaná chodba prepojí priestory školských učební so školskými dielňami.

Chodba, ktorá spojila budovu školy s odbornými učebňami, sa nachádza na prízemí, má plochú strechu s fóliovou krytinou, podlahu z keramickej dlažby, plastové okná i dvere, a zároveň je kompletne zateplená. Viac ako 360 žiakov navštevujúcich SOŠ strojnícku v Bánovciach nad Bebravou už po novom nemusí pri presune do školských dielní vychádzať z budovy školy do vonkajších priestorov. „Vďaka novej chodbe sa nám podarilo skvalitniť vzdelávací proces študentov. Tí budú môcť v čase nepriaznivého počasia komfortne prechádzať z jednej budovy do druhej,“ priblížila Zuzana Tomová, poverená riadením SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou. Trenčianska župa do vybudovania spojovacej chodby investovala zo svojho rozpočtu takmer 70 tisíc eur.

Za posledné štyri roky, vrátane plánovaných investícii na rok 2019, investoval Trenčiansky samosprávny kraj do SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou viac ako 1,7 milióna eur. V investovaní do skvalitňovania štúdia v okresnom meste plánuje župa pokračovať aj v budúcnosti. „Keď sme v roku 2016 spájali dve stredné odborné školy v Bánovciach nad Bebravou do jednej, ozývalo sa viacero nedôverčivých názorov. Pri zlúčení škôl je dôležité dopriať ich študentom i pedagógom jednotlivých škôl čas na spoluprácu. Musím povedať, že tieto náročné začiatky má škola za sebou a postupne sa stáva lákadlom pre študentov. V súčasnosti máme pripravený jeden zaujímavý projekt, ktorý má zvýšiť záujem žiakov o štúdium na tejto škole. Zameraný je na modernizáciu dielní. Okrem samotnej rekonštrukcie do vybavenia dielní pribudnú aj najmodernejšie prístroje. V najbližších týždňoch projekt podáme na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky cez Integrovaný regionálny operačný program a pevne verím, že investícia za približne 1,5 mil. eur nám bude schválená,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Školské dielne zohrávajú vo vyučovacom procese SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou dôležitú úlohu, nakoľko je škola už druhým rokom zapojená do systému duálneho vzdelávania. Pre 12 firiem z Bánoviec nad Bebravou a okolia sa aktuálne vzdeláva 44 žiakov školy. Aj preto sa po slávnostnom otvorení novovybudovanej spojovacej chodby uskutočnila v priestoroch školskej jedálne diskusia zameraná práve na tému duálneho vzdelávania. Prítomní boli nielen pedagógovia školy, ale aj zástupcovia jednotlivých firiem. Na otázky učiteľov i zástupcov firiem odpovedali okrem predsedu TSK Jaroslava Bašku aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Želieska, primátorka mesta Bánovce nad Bebravou a poslankyňa Zastupiteľstva TSK Rudolfa Novotná, poslankyňa zastupiteľstva TSK Mária Hajšová, vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková a poverená riadením SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou Zuzana Tomová.