KOŠECKÉ PODHRADIE. V obci, kde si ctia každoročné tradície a dni venované svojim občanom nezabudli ani na početnú skupinu skôr narodených. Mesiac október bol mesiacom úcty k starším, miestna samospráva však nemohla pripraviť pre seniorov stretnutie a spoločenský program, pretože najväčší kultúrny dom v obci podstúpil rozsiahlu rekonštrukciu.

Seniori sa však dočkali. Miestny “kultúrák” má vynovený šat a tak prijali pozvanie vedenia obce, na čele so starostom Rastislavom Čepákom spoločne sa stretnúť, porozprávať, či aj zaspievať si. Kultúrnu časť najskôr tvorilo vystúpenie detí z materskej školy a klientov Centra sociálnych služieb Sloven Slávnica s vtipnou hrou Kubo. Potom už starosta so svojim otcom Antonom Čepákom zobrali hudobné nástroje, prišli na pódium a kultúrnym domom sa rozliehali známe piesne.

Nechýbalo ani chutné občerstvenie. A tak všetci odchádzali domov spokojní a plní zážitkov. Staroba nie je jednoduché obdobie. Seniori sa často uzatvárajú do seba a stránia sa spoločnosti a trpí tým ich psychika. V Košeckom Podhradí to je však iné a ľudia sa vedia aj uvoľniť. Dokazuje to plná sála krásneho vynoveného kultúrneho stánku.