KOŠECKÉ PODHRADIE. V obci práve v týchto dňoch prebieha distribúcia darčekov pre seniorov, ktoré zabezpečil obecný úrad. Ani tento rok nebolo možné pre dôchodcov usporiadať posedenie s kultúrnym programom pri príležitosti mesiaca október, venovanému úcte k starším. 

Starosta obce, respektíve členovia Komisie kultúry, športu a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve obce Košecké Podhradie, rozdistribuujú darčekové tašky postupne približne 190 seniorom nad 65 rokov, s trvalým pobytom v obci. Vitamíny, kalendár na rok 2022, či ochranný respirátor potešia v tejto neľahkej dobe. Starosta obce Rastislav Čepák sa pri tejto príležitosti tiež osobne prihovoril všetkým skôr narodeným.

Viac v priloženom videu.