BELUŠA. Po prvom týždni od spustenia elektronického sčítania obyvateľov je sčítaných 2 403 Belušanov (37,97%). Do schránok obec doručila viac ako 2 200 informačných letákov.

Od prvého moderného sčítania obyvateľov v roku 1869 sa mnohé zmenilo, ale cieľ získať údaje o stave a vývoji v demografii národa pretrval. Tohtoročné sčítanie obyvateľov je plne elektronické, bezpečné a jednoduché. Vzhľadom k pandémii sa rozdelilo na dve fázy. Aké sú fázy sčítania obyvateľov v roku 2021? Od 15.2.2021 do 31.3.2021 prebieha prvá, výlučne elektronická, fáza sčítania obyvateľov 2021. „Aby obec Beluša zabezpečila maximálnu informovanosť svojich občanov, do viac ako 2 200 domácností doručila informačné letáky. Pravidelne občanov vyzývame k zapojeniu sa do sčítania hlásením v rozhlase, potrebné informácie získajú Belušania na webe obce, sociálnej sieti obce či cez sms systém. Dôležité je aj ústne podanie a pomoc tým, ktorí nemajú potrebnú techniku alebo ju nevedia ovládať. Cieľom prvej fázy je, aby sa samosčítalo čo najviac ľudí, pretože po 31.3.2021 už nebude možné sčítať sa sám,“ vysvetľuje Jarmila Jancová, poverená kontaktná osoba na Obecnom úrade Beluša. Druhá, asistovaná časť, potrvá od začiatku apríla do konca októbra a sčítavať tých, ktorí o to požiadajú obec, budú tzv. 4 sčítavací asistenti. Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto (kontaktná osoba je Jarmila Jancová, tel. č. 042/2853 510). Tí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostaviť na Obecný úrad v Beluši, môžu požiadať na uvedenom čísle o pomoc pri sčítaní. Následne 4 obecní mobilní asistenti navštívia občanov v ich domácnosti po nahlásení sa na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Ako sa sčítať?

Sčítanie je možné cez počítač, notebook, tablet pripojený na internet, a to vyplnením formulára na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. Údaje vo formulári sa vypisujú platné k 1.januáru 2021. Kto sa sčítava? Zákonnú povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom. Sčíta sa aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 definuje aj sankcie za nesplnenie si uvedenej povinnosti sčítania, a to do výšky od 25 € do 250 €.

Čo sčítanie zisťuje?

Formulár obsahuje 14 otázok zisťujúcich pobyt – trvalý i súčasný (nakoľko môžu byť rozdielne), ďalej rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, pýta sa na periodicitu a spôsob dochádzky do školy či zamestnania, zaujíma sa o materinský jazyk občana, či jeho vierovyznanie. K jednej národnosti si môže po novom občan vybrať aj druhú, ktorá mu je z určitých dôvodov sympatická. V prípade, že na niektoré otázky nechcete odpovedať, je možné odpoveď neuviesť a vyplniť sčítací formulár aj napriek tomu.

Prečo je sčítanie dôležité?

Na základe sčítaného množstva ľudí obec získava financie od štátu vo forme podielových daní. Zadané údaje o trvalom pobyte alebo mieste pobytu, kde sa občan zdržiava, či dochádzaní do zamestnania, resp. škôl, napomôžu obci pri budovaní infraštruktúry, sociálnych zariadení, nových parkov, športovísk, ihrísk, parkovacích miest alebo pri zefektívnení údržby či bezpečnosti na cestách a chodníkoch. Pri sčítaní obyvateľov v roku 2011 bol počet Belušanov 5 850.

Zdroj a foto: ts Obec Beluša