SOBLAHOV. Dnes od ranných hodín prebieha súčinnostné cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému. V katastri obce Soblahov a z opačnej strany kopca v Kubrici cvičí postupne počas 24 hodín cca 250 príslušníkov rôznych záchranárskych zložiek.

Ide o súčinnostné taktické cvičenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne, Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne, Slovenskej pátracej služby a zložiek integrovaného záchranného systému “TFS2021”, vrátane psovodov, či Slovenského červeného kríža.

V ranných hodinách cvičili príslušníci policajného zboru, záchranári, pátrači a psovodi. Figurantami bolo 20 žiakov Strednej odbornej školy letecko – technickej v Trenčíne. Išlo najmä o pátranie po hľadaných osobách, aj s využitím vrtuľníka. Poobede boli na rade hasiči a postupne bolo na cvičenie prizvaných 33 zborov najmä z okresu Trenčín.

Cvičením bola približne namodelovaná situácia, ktorá sa reálne stala v 90-tych rokoch minulého storočia. Tentokrát  bol o 14,25 hod. spozorovaný požiar v lese turistom z rozhľadne Dúbravka-Soblahov / v miestnej časti nazývanej Dolinka. Išlo o silné zadymenie lesa. Požiar bol ohlásený Operačnému stredisku Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne a následne vykonajú zásah profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva HaZZ Trenčín v spolupráci s posilovou jednotkou Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Soblahov s veľkokapacitnou cisternou.

Vplyvom poveternostných podmienok sa požiar nedarí uhasiť čelným a zároveň bočným útokom a požiar sa v suchom prostredí vplyvom juhovýchodného vetra šíri. O 15,30 hod.  si veliteľ zásahu žiada povolať ďalšie posilové jednotky DHZO. Po príjazde posilových jednotiek je vytváraný zásahový úsek formou sériovo zapojených čerpadiel, plnenie úseku vodou je zabezpečený cisternovými vozidlami ( kyvadlová doprava). O cca 16,15 hod. veliteľ zásahu sústavným prieskumom zisťuje, že požiar v ihličnatom poraste sa i po uhasení vplyvom vetra šíri koreňovým horením a postupuje v smere na severo- východ. Preto sa veliteľ zásahu rozhodne vytvoriť ďalšie dva zásahové úseky a vyžiada si posilové jednotky DHZO. Tieto sú rozviňované nasledovne: 2. zásahový úsek je vytvorený na severnej strane v smere Cintorín – Rozhľadňa Dúbravka až nad obec Kubrica ( po trase bývalej lesnej železnice), ktorý bude mať za cieľ zastaviť čelným a bočnými útokmi požiar zo severnej strany od miesta udalosti . 3. zásahový úsek bude vytvorený z horného konca obce Kubrica v smere na Soblahov, ktorý bude mať za cieľ zastaviť šírenie požiaru z východnej strany od miesta udalosti. Tento bude tvorený taktiež sériovým zapojením čerpadiel. Plnenie hasiva (vody) bude zastrešené cisternami, ktoré budú priebežne dopĺňané z miestneho (kubrického) potoka pomocou plávajúceho čerpadla). O 20,00 hod. bude požiarisko odovzdané VZ (príslušník OR HaZZ TN) veliteľovi z DHZO Soblahov. Súčasne prebiehalo v lesnom poraste aj hľadanie stratených osôb psovodmi.

Policajnú časť príprav cvičenia mal na starosti Lukáš Beták a hasičskú časť Ján Sivák, veliteľ Okresnej územnej organizácie DPO Trenčín. Záštitu nad podujatím prevzal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorí prišiel hasičov aj osobne podporiť. Prítomný bol aj predseda Krajskej územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) a člen prezídia DPO SR Jozef Smolinský a zástupcovia obcí niektorých zborov, ktoré sa zúčastnili cvičenia.