KOŠECA. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v obci Košeca, okres Ilava, uskutočnili hneď dve podujatia, ktoré si deti v sprievode rodičov v priam dokonalom počasí spoločne užili. 

Predpoludním Obec Košeca v spolupráci s Kultúrnou komisiou, Úniou žien a Dobrovoľným hasičským zborom v Košeci pripravili pre deti sedem stanovíšť rozprávkového lesa, kde deti riešili rôzne úlohy a na základe absolvovania všetkých hádaniek a aktivít deti získali sladkú odmenu. Pre dospelých bol pripravený mimoriadne chutný guláš, ktorý rozvoniaval košeckou dolinou. Zdatnosť detí preverili dobrovoľní hasiči prostredníctvom rôznych hasičských súťaží. Deti sa popasovali aj v rýchlosti jedenie koláča, spoločná opekačka špekáčikov bola samozrejmosťou. Podľa informácií, ktoré nám poskytol organizátor, sa prechádzky zúčastnilo približne 500 účastníkov, z toho 150 detí.

V popoludňajších hodinách bol aj pre deti, ktoré nemohli prejsť rozprávkový les, pripravený program priamo v miestnom parku v centre obce. Pohybovo – zábavné aktivity pre deti v podobe animačných úloh usporiadal, s podporou obce, Central park Košeca.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.