TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame necelý záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva Trenčianska Teplá. Opäť po nejakom čase sa do rokovacej miestnosti v obci vrátila aj polícia. V zázname chýbajú majetkové prevody, ktoré boli prerokovávané po 22:00 hod.

Rokovanie sa hneď od začiatku začalo konfliktom, keďže poslanci najskôr neschválili program zasadnutia, pretože starostka obce Slavomíra Propperová odmietla dať hlasovať o zmene postupnosti jednotlivých bodov navrhovaných poslancom Milanom Kubíkom. Následne nastala neprehľadná situácia, kedy nebolo jasné, či sa neschválením programu môže pokračovať ďalej a rozhodnúť o zmene programu, ako navrhoval poslanec Kubík. Starostka musela rokovanie prerušiť a dohodnúť sa s prednostom Obecného úradu Tr. Teplá Branislavom Cvachom a hlavným kontrolórom obce Antonom Šumichrastom ako ďalej pokračovať. Napokon schôdza pokračovala ďalej a zmenu postupnosti jednotlivých bodov poslanci odobrili.

Po uvedenej neprehľadnej situácii sa odohrala zvláštna udalosť, kedy do rokovacej miestnosti vstúpila polícia a vyvolali starostku von z miestnosti. Tá bez jediného slova z miestnosti na niekoľko minút odišla a poslanci s verejnosťou nechápali čo sa deje. Nie je jasné, či políciu volala práve starostka, alebo niekto iný. Po hodnej chvíli sa starostka vrátila a opäť bez vysvetlenia pokračovala vo vedení schôdze.

V bode interpelácie poslancov sa o slovo postupne prihlásili rôzni poslanci. Juraj Lajcha sa ostro dištancoval od slov starostky obce Slavomíry Propperovej, uverejnených v Teplanskom občasníku, týkajúcich sa zachovania zdravotnej starostlivosti v obci. Lajcha namietal, tieto slová: „Úprimne sa teším, že sa nám spoločne podarilo zachovať ambulancie lekárky pre deti a dorast a všeobecnej lekárky v obci.“ Podľa jeho slov mu majiteľka budovy, kde lekárky ostávajú, nehnuteľnosť prenajala aj preto, že sa dištancoval od vedenia obce Trenčianska Teplá, s ktorým majiteľka niekoľko mesiacov neúspešne rokovala a týmto vyjadrením v občasníku môže byť poslanec postavený akoby do role klamára, že s obcou spolupracoval. Reakciu starostky a celé vyjadrenie poslanca Lajchu si nájdete vo videu pod článkom. Poslanec Dominik Gallo zasa prečítal vyhlásenie, že nestojí za petíciou a ani ju nevidel, ktorá sa má týkať odvolania starostky obce z funkcie. Poslanec Milan Kubík zasa namietal, že napriek podaniu jeho návrhov na doplnenie programu do podateľne, sa do rokovania dostali iba niektoré. Podrobnejšie sa dozviete opäť z videa pod článkom v bode interpelácie.

Poslanci sa počas rokovania viackrát sťažovali, že sú pred zastupiteľstvom nedostatočne informovaní o prerokovávaných bodoch programu zo strany vedenia obce. Reakcie starostky obce ako aj verejnosti nájdete vo videu. Zástupcovia občanov tiež schválili zaplatenie dlžnej sumy členského pre Miestnu akčnú skupinu Strážovské vrchy, kde sa dlh kumuloval ešte od čias bývalého vedenia. Riaditeľ Trenčianskej elektrickej železnice (Trež) Dušan Nosál opäť kritizoval vedenie obce za pomalé riešenie havarijného stavu budovy električkového depa, kde poslanci už pred niekoľkými mesiacmi schválili peniaze na opravu okien na strane budovy od Trenčína, podľa návrhu Trež – okien s plastovou obrobou, ale všetko sa stoplo, až sa nechal obcou vypracovať posudok, z ktorého vyplýva že havarijný stav na budove je a plast sa neodporúča, ale zároveň obec zatiaľ nevie, aký materiál sa použije, pretože napríklad hliník je príliž nákladný. To však odsúva riešenie havarijného stavu na neurčito.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.