TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame vám záznam rokovania obecných poslancov obce Trenčianska Teplá, mimo plánu zasadnutí stanovených pre rok 2019. 

Redakcia zároveň ďakuje stovkám sledovateľov, aj tejto politickej časti reportážneho sveta, za priazeň a sledovanosť. Vážime si to a prinášame aj toto najnovšie video zo zasadnutia voliteľných zástupcov obce. Verejnosť tak získava prehľad o práci vedenia obecného úradu a jednotlivých poslancov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.