UHROVEC. Šindlovú krytinu na Rodnom dome Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci mení Trenčianske múzeum v Trenčíne v pôsobnosti kraja z dôvodu jej zlého technického stavu.

Kompletnú obnovu strechy vo výmere 480 m2 financuje z vlastných zdrojov Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci ako jednu zo svojich pobočiek spravuje. Na realizáciu investície vo výške viac ako 40 tisíc eur má zhotoviteľ 50 po sebe idúcich kalendárnych dní. Zachovaný bude nielen súčasný tvar, sklon a rozmery strechy, ale aj prvky ľudovej architektúry. Pri príležitosti 100. výročia narodenia A. Dubčeka, ktoré si pripomenieme v novembri 2021, pripravuje múzeum v spolupráci s obcou Uhrovec viaceré sprievodné podujatia. Župa a obec nedávno vyhlásili celoštátnu literárnu súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, ktorá potrvá do konca júna.

Foto: www.muzeumtn.sk

Zdroj: TSK