TRENČIANSKA TEPLÁ. Riaditeľka Základnej školy v Trenčianskej Teplej Gabriela Zuberová vyhlasuje riaditeľské voľno na pondelok 12. októbra 2020 z dôvodu podozrenia na nákazu ochorenia Covid-19.

Vedeniu školy udeľuje túto kompetenciu zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 150 ods. 8. Podľa našich informácií ide o podozrenie na infikovanie žiaka základnej školy.

Bližšie informácie o pokračovaní vyučovania bude škola zverejňovať aj na svojej internetovej stránke https://zstrenctepla.edupage.org.