DUBNICA NAD VÁHOM. Od polovice mesiaca február 2023 prebieha revitalizácia sídliska Pod hájom v hodnote viac ako 600-tisíc eur. Práce, ktoré sa dotknú plochy vo výmere viac ako 17-tisíc metrov štvorcových, by mali byť v prípade priaznivého počasia ukončené približne začiatkom leta. Cieľom projektu je zabezpečiť udržateľnosť rozvoja sídliska Pod hájom z hľadiska životného prostredia a eliminovať vplyvy na zdravie a kvalitu života obyvateľov. Nové, resp. vynovené budú chodníky a spevnené plochy, detské ihrisko, workoutové ihrisko, prvky pre seniorov, nová sieť multifunkčného ihriska a sedenie vo svahu, mestský mobiliár, výsadba zelene, malý amfiteáter, trampolíny a informačné tabule.

Predmetom projektu je riešenie vnútrobloku sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom so zameraním na doplňujúce aktivity pre všetky vekové kategórie. Aktivity sa týkajú pohybovej, relaxačnej, oddychovej a prechádzkovej činnosti. Tento priestor má koncepciu oddychovo-športovej zóny s chodníkmi cez voľnú plochu a v určitých miestach zahustenú kríkovú výsadbu s voľne umiestnenými stromami. Dôvodom vzniku projektu je nové riešenie priestoru, ktorým sa vytvorí oddychové zázemie pre deti i dospelých, prehodnotí sa súčasný stav zelene, vytvoria sa podmienky pre venčenie psov, prehodnotí sa vybavenosť detských ihrísk, ale hlavne vytvorí sa významný priestor pre obyvateľov sídliska i celého mesta v súčinnosti a s dôrazom na zeleň ako dôležité územie tvorby a ochrany zelene.

Revitalizácia vnútrobloku však do výraznej miery zasiahne aj životné prostredie. „V druhej etape prác vysadí zhotoviteľ nové stromy a kry, v areáli doplníme potrebný mestský mobiliár v podobe smetných nádob a lavičiek, ale aj informačné tabule. Na revitalizáciu sa veľmi teším, keďže ide o veľké sídlisko, ktoré si zaslúži pozornosť. Verím, že po revitalizácii bude vnútroblok atraktívnou a rekreačnou zónou pre všetky vekové kategórie a bude poskytovať možnosti na trávenie voľného času naozaj všetkým,“ zhodnotil primátor Peter Wolf.