TRENČIANSKY KRAJ. Pracuje sa súčasne takmer na všetkých úsekoch, a to aj počas víkendových dní.

V piatok 16. júla 2021 boli oficiálne spustené rekonštrukčné práce na vybraných úsekoch ciest II. a III. triedy v Trenčianskom kraji. Za 7,5 mil. eur by sa do dvadsiatich kalendárnych dní malo podariť opraviť 40 úsekov ciest s celkovou dĺžkou takmer 60 kilometrov. „Nakoľko práce rýchlo napredujú, od budúceho týždňa by sme chceli postupne odovzdávať objednávateľovi zrealizované úseky,“ uviedol za zhotoviteľa Jozef Chalupiansky zo spoločnosti Doprastav, a. s..

Niektoré z úsekov majú vyfrézovaný povrch, iné už disponujú novým asfaltom.

Zdroj a foto: TSK