TRENČÍN. Jeden z najvýznamnejších skvostov slovenskej architektúry nesúci odkaz funkcionalizmu podstupuje rekonštrukciu, jej cieľom je znížiť energetickú náročnosť budovy školy, ktorá dlhodobo patrí k najlepšie hodnoteným stredným odborným školám v kraji i na Slovensku.

„Dnes síce symbolicky poklepkávame základný kameň rekonštrukcie, ale na tejto stavbe sa už niekoľko týždňov pracuje. Celá investícia, vrátane stavebného dozoru, je v hodnote 1,8 mil. eur s DPH,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Stavebné úpravy sa dotknú všetkých blokov budovy, zrenovujú sa výplne otvorov, zrealizuje kontaktný zatepľovací systém a zrekonštruuje strešný plášť. Modernizáciou prejdú aj silnoprúdové rozvody, osvetlenie a bleskozvody. „Trvalo naozaj veľmi dlho pripraviť projektovú dokumentáciu aj stavebné povolenie. Nebolo to jednoduché, pretože ide sčasti o kultúrnu pamiatku a museli sme vyhovieť aj pamiatkarom,“ vysvetlil predseda. „Pre našu školu je táto rekonštrukcia veľmi významná udalosť. Zatiaľ sa realizuje za plnej prevádzky, teda bez prerušenia vyučovania. Veríme, že hlavné práce sa budú vykonávať počas letných prázdnin, my sa na to veľmi tešíme,“ povedala riaditeľka školy Monika Bulková.

Rastúce ceny stavebných materiálov, ale aj práce, sa prejavili aj na tejto stavbe. „Budeme so zhotoviteľom rokovať. Všetky navýšenia cien musia byť zdôvodnené a obhájiteľné pred ÚVO aj pred investorom, ktorým je TSK,“ vysvetlil župan a dodal, že pre takéto prípady vydal ÚVO usmernenie, ktorým sa bude župa riadiť.  Zároveň chce svoje investície ochrániť aj tým, že prípadné dodatky podpíše, no účinnosť nadobudnú až po kontrole príslušných orgánov.