SLOVENSKO. Prezentácia tohto pokladu sa uskutočnila počas 24. ročníka celoslovenskej etnologickej konferencie Etnológ a múzeum s tematickým zameraním na modrotlač v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa jej viac ako päťdesiat múzejníkov a kultúrnych pracovníkov.

V štyroch prednáškových blokoch boli odprezentované nielen poklady zbierkových fondov múzejníkov, ale aj prebiehajúce výskumy. Na stretnutí priblížil zbierku perrotinových modrotlačových foriem etnológ Jozef Mihálik z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zbierku múzeum na severe kraja nadobudlo od rodiny Trnkovcov z Púchova. „Okolnosti vzniku perrotinových modrotlačových foriem sú zatiaľ neznáme a sú predmetom ďalšieho skúmania. Časť foriem je napadnutá drevokazným hmyzom, preto sa Jozef Mihálik v súčasnosti venuje aj ich ošetrovaniu a konzervovaniu,“ uviedla riaditeľka múzea Petronela Rágulová s tým, že súbežne s výskumom a ošetrovaním prebieha katalogizácia foriem a ich digitalizácia – fotografovanie a archivácia snímok v elektronickej podobe.

Na konferencii riaditeľka Vlastivedného múzea ukázala aj rôzne spôsoby sprístupňovania modrotlačiarenskeho remesla verejnosti. Múzeum na túto tému usporiadalo výstavu Čaro modrotlače, okrem iného zorganizovalo aj dva workshopy s Petrom Trnkom, vnukom známeho púchovského farbiara Stanislava Trnku.

Zdroj a foto: TSK