PREVIDZA. Myšlienka zriadiť Strednú zdravotnícku školy v Prievidzi sa z plánov stáva realitou. Od prvého septembra 2019 bude oficiálne zaradená do siete slovenských stredných škôl. Do jej lavíc by mala zasadnúť takmer päťdesiatka študentov. Počas Valentína sa na výhody štúdia zdravotníckych odborov prišlo spýtať hneď niekoľko desiatok nájdených sestier s rodičmi.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude od nového školského zriaďovateľom troch stredných zdravotníckych škôl. K tým v Trenčíne a v Považskej Bystrici sa od septembra pridá aj Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Prievidzi. Jej vznik víta najmä Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (NsP), ktorej zriaďovateľom je rovnako TSK. Dlhodobý nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v nemocnici by práve vďaka novej škole mohol byť čoskoro minulosťou. Počas Dňa otvorených dverí vznikajúcej SZŠ vo štvrtok 14. februára 2019 sa prezentačné priestory naplnili do posledného miesta žiakmi a žiačkami deviatych ročníkov základných škôl, ktorí sa už čoskoro budú musieť rozhodnúť kam povedú ich kroky po ukončení ZŠ. „V založenie strednej zdravotníckej školy v regióne hornej Nitry sme dúfali už niekoľko rokov. Teraz sa to podarilo a veríme, že spoločnými silami vychováme nové, mladé posily pre nemocnicu, ktoré prevezmú toto žezlo po nás,“ povedala Iveta Pastieriková, Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v bojnickej nemocnici s tým, že absolventi zdravotníckej školy sa o nedostatok pracovných príležitostí po štúdiu nemusia vôbec obávať. „Tým, ktorí sa po strednej škole rozhodnú nepokračovať v ďalšom štúdiu, bude s veľkou pravdepodobnosťou umožnený okamžitý nástup do zamestnania v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,“ dodala Iveta Pastieriková a zároveň pripomenula, že praktická časť vyučovacieho procesu bude prebiehať práve v bojnickej nemocnici.

Uplatniteľnosť absolventov SZŠ v Prievidzi potvrdila aj vedúca Oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK Elena Štefíková. „Po ukončení štúdia si absolventi môžu nájsť zamestnanie nielen v nemocnici, ale i v akomkoľvek inom zariadení, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť. Patria tam ambulancie rôznych typov alebo aj domovy sociálnych služieb. V oblasti zdravotníctva môžeme uplatniteľnosť absolventov na trhu práce garantovať na dlhé roky do budúcna,“ uviedla Elena Štefíková.

Bránami novej školy, ktorá bude sídliť na adrese Vinohradnícka 8 v meste Prievidza, by malo v septembri prejsť až 48 prvákov. „V odbore Praktická sestra budú otvorené dve triedy po 24 študentov. Pripravená je aj možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi, ktorej zriaďovateľom je TSK. Tým, že škola je situovaná priamo do okresného mesta Prievidza, odpadajú i komplikácie s dopravou či cestovaním,“ povedala Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK. Dodala tiež, že pre školu sú pripravení kvalifikovaní učitelia všeobecných i odborných predmetov.

Dňa otvorených dverí Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi sa okrem deviatakov zúčastnili aj rodičia budúcich študentov, hlavný kontrolór TSK Richard Horváth a poslanci Zastupiteľstva TSK za okres Prievidza.

Zdroj: TSK