TRENČÍN. Stavebný ruch zavládol v uplynulom týždni aj na nádvorí Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Plány Trenčianskej župy uľahčiť čitateľom s obmedzenou schopnosťou pohybu návštevu župnej knižnice sa postupne menia na skutočnosť. Bezbariérový prístup do trenčianskej bibliotéky pribudne na severozápadnej strane na Jaselskej ulici, dotvorí tak druhý zo vstupov do budovy župnej knižnice. „Zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať práce na vybudovaní prístavby nového výťahu do 6 mesiacov. Súčasťou realizácie stavby sú aj stavebné a sadové úpravy na nádvorí, preložka rozvodu vody, kanalizačnej šachty, vyhrievacích telies, preloženie potrubia na vykurovanie a elektroinštalácia výťahu,“ priblížila práce riaditeľka knižnice Gabriela Krokvičková. Investičná akcia zo župnej pokladnice odčerpá viac ako 100 tisíc eur. Nový výťah bude mať nosnosť až 630 kilogramov. Na nádvorí okrem neho pribudne aj mestský mobiliár; knižničné prostredie dotvorí výsadba zelene.

Letná čitáreň, ktorá každým rokom na prázdninové mesiace oživí nádvorie Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, je toto leto vzhľadom na stavebné práce dočasne presťahovaná na neďalekú terasu prevádzky Korzo na Hviezdoslavovej ulici. „Čitateľské menu napriek tomu zostáva nezmenené, obľúbenú službu poskytujeme širokej verejnosti naďalej bezplatne, každý pondelok a štvrtok, až do 5. septembra,“ uviedla Gabriela Krokvičková.

Okrem stavebných prác sa na nádvorí knižnice realizuje aj sprievodný archeologický výskum. Výkopové práce pri stavbe výťahovej šachty, s ktorými sa začalo v polovici augusta 2019, totiž odhalili zaujímavé nálezy v podobe vzácnej keramiky zo 17. a 18. storočia. „Črepy keramických nádob boli zachytené zhruba v hĺbke jeden meter od úrovne súčasného terénu. Datovať sa dajú do obdobia včasného novoveku. Fragmenty majú zelenú a žltú farebnú glazúru, každý kus je z inej nádoby; uložené budú v depozitári Trenčianskeho múzea v Trenčíne,“ priblížil archeológ Trenčianskeho múzea Peter Schreiber.

Zdroj: TSK