NOVÁ DUBNICA – VEĽKÝ KOLAČÍN. Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom, ako užívateľ poľovného revíru Langáč oznámilo, že dňa 27.11.2021 v čase 08:00 – 11:30 hodine vykoná  v katastrálnom území obce Veľký Kolačín, ktorý spadá do poľovného revíru Langáč, spoločnú poľovačku na diviačiu zver.

V tento deň sa bude v katastri obce pohybovať väčšie množstvo osôb, osobných motorových vozidiel a poľovných psov. Spoločná poľovačka bude vykonávaná v týchto miestnych lokalitách:
Slimáková, Stráň, Horné Lúky – je to časť nad Medovými Lúkami a
v blízkosti záhradkárskej osady Markovica Kolačín.

Oznámenie je dôležité najmä z dôvodu bezpečnosti a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov a domácich zvierat.

Foto: pixabay.com