TRENČIANSKA TEPLÁ. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciu cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice polícia informuje o plánovaných dopravných obmedzeniach.

V termíne od 13. septembra 2019 do 30.júna .2020 bude prebiehať rekonštrukcia cesty II/516 v úseku km 0,040 – 6,880 Trenčianska Teplá – Machnáč, kde bude čiastočná uzávierka komunikácie, premávka bude vedená striedavo v pravom a ľavom jazdnom pruhu, ručne riadená regulovčíkmi a prenosnou svetelnou signalizáciu.

V termíne od 16.septembra.2019 ( 10.00h) do 14.decembra .2019 bude úplná uzávierka mostného objektu č. 516 004 na ceste II/516 km 4,220 – 4,240 v meste Trenčianske Teplice a obchádzková trasa bude vedená v smere od Trenčianskej Teplej: ul. Ľudmily Podjavorinskej II/516 – ul. Štvrť SNP – ul. M. R. Štefánika II/516, v smere od Motešíc: ul. M. R. Štefánika II/516- ul. Štvrť SNP – ul. Ľudmily Podjavorinskej II/516, v smere od Omšenia: ul. Šrobárova III/1893- ul. Ľudmily Podjavorinskej II/516 – ul. Štvrť SNP – ul. M. R. Štefánika II/516,

Vzhľadom na dopravné obmedzenia počas rekonštrukcie cesty II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice km 0,040 – 6,880 v termíne od 13.09.2019 do 30.06.2020 a počas úplnej uzávierky mosta v Trenčianskych Tepliciach na ceste II/516 km 4,220 – 4,240 a obchádzkovej trasy v termíne od 16.09.2019 do 14.12.2019, dôrazne žiadame vodičov aby rešpektovali dočasné dopravné značenie počas dočasnej zmeny organizácie dopravy, správali sa ohľaduplne, zodpovedne a neohrozovali vodičov a ostatným účastníkom cestnej premávky.

Zdroj: KR PZ Trenčín