TRENČIANSKE TEPLICE. Do kúpeľného mesta sa opäť po roku vrátilo podujatie pálenia Vatry zvrchovanosti. Tentokrát to bolo už štvrtý raz, obnovenie tradície sa započalo v priestoroch letného amfiteátra Základnej školy A. Bagara. Príjemné počasie priam ideálne umožnilo, aby si účastníci pripomenuli zvrchovanosť Slovenska.

Podujatie prišla podporiť aj primátorka domáceho mesta Zuzana Frajková Ďurmeková, viceprimátorka Michaela Fedorová, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Habánik, podpredsedníčka Spoločnosti M. R. Štefánika Mária Gallová a ďalší hostia. Primátorka už viackrát deklarovala podporu všetkým aktivitám, ktoré upriamujú pozornosť na históriu a tiež aj odkaz M. R. Štefánika. Tradície treba dodržiavať ako odkaz ďalším generáciám, zhodli sa aj dnes v Trenčianskych Tepliciach. Svoje umenie predviedla Ľudová hudba Jána Chudobu a svojim vystúpením umocnili pohodovú atmosféru nedeľného podvečera. Po príhovoroch hostí nasledovalo samotné zapálenie vatry a na priebeh dozerali členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Kultúrnu zložku udalosti vkusne doplnilo aj vystúpenie Mestského divadla Trenčín s hrou Svetový Slovák Štefánik.

Vatra zvrchovanosti je táborový oheň (vatra), ktorým sa na Slovensku oslavuje a pripomína prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky v uznesení Slovenskej národnej rady (SNR) zo 17. júla 1992. Na oslavu prijatia deklarácie sa v júli 1992 na desiatkach miest Slovenska konali zhromaždenia občanov pri vatrách, ktoré dostali názov vatry zvrchovanosti. Prvá bola zapálená symbolicky v tzv. geografickom strede Európy v Kremnických Baniach, pri Kostole svätého Jána Krstiteľa. Rituál zapaľovania vatier nadväzoval na ľudovú tradíciu jánskych ohňov, tradíciu partizánskych vatier zapaľovaných pri pripomínaní si Slovenského národného povstania a symboliku zbojníckych vatier viažúcu sa k zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi.