TRENČIANSKY KRAJ. Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra schválila vláda ešte v roku 2019 následne Európska komisia (EK) prijala mechanizmus spravodlivej transformácie. Predpokladom čerpania z tohto mechanizmu je Plán spravodlivej transformácie (PST), ktorý bude zároveň súčasťou OP Slovensko. Ten išiel na prvé kolo pripomienkovania EK v decembri minulého roka, svoje pripomienky k jeho aktuálnej podobe má aj Trenčianska župa.

Pri tvorbe PST vychádzalo MIRRI z viacerých analytických dokumentov a poznatkov z tematických pracovných skupín. Jeho súčasťou sú 3 piliere – hospodárska diverzifikácia a tvorba nových pracovných miest; udržateľné životné prostredie a kvalita života a sociálna infraštruktúra. Práve do tretieho piliera sú zaradené aj projekty zamerané na podporu zdravotníctva. „Chceme, aby boli z Fondu spravodlivej transformácie podporené najmä projekty, ktoré priamo zlepšia kvalitu života obyvateľov hornej Nitry. Preto plánujeme presvedčiť EK, aby v rámci neho vyčlenila financie na modernizáciu našej bojnickej nemocnice, kde chceme vybudovať nový moderný internistický pavilón,“ zdôraznil predseda TSK Jaroslav Baška. Práve bojnická nemocnica je kľúčový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v hornonitrianskom regióne, kde sa dlhoročná environmentálna záťaž podpísala najmä na ľudskom zdraví. „Dôležité je podporiť a zlepšiť zdravotnú starostlivosť o onkologických pacientov a ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Starostlivosť o zdravie je jedným z kľúčových parametrov kvality života a možnosti rozvoja regiónu v budúcnosti,“ doplnil riaditeľ bojnickej nemocnice Peter Glatz. „Aj napriek tomu, že nariadenie EK nedefinuje zdravotnícke projekty ako oprávnené, je v našom záujme, aby aj tieto projekty boli z FST podporované. S komisiou ešte budú prebiehať rokovania. Momentálne sú jednotlivé aktivity v pláne len všeobecne popísané a budeme sa ich v spolupráci so župou snažiť postupne dolaďovať,“ povedal Peter Balík, poverený riadením Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR.
Ďalšou dôležitou oblasťou pre región sú vzdelávacie aktivity, preto medzi nosné projekty župa zaradila aj Hornonitrianske centrum vzdelania. Prvú fázu – vznik novej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi kraj financoval z vlastných zdrojov, ďalšie, ktoré budú riešiť aj celoživotné vzdelávanie, by chcel realizovať z FST. Župa má pripravený aj projekt nákupu vodíkových autobusov či znižovania energetickej náročnosti SOŠ Nováky a najväčšieho zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti župy – CSS – Bôrik Nitrianske Pravno. Pripomienky k prvej verzii Plánu spravodlivej transformácie župa zašle MIRRI do konca budúceho týždňa, zároveň však chce požiadať EK o zaradenie možnosti modernizácie bojnickej nemocnice z FST.

Zdroj: TSK