DUBNICA NAD VÁHOM. S obdobím, kedy sa láme rok starý s rokom novým, je spojené aj stretávanie sa vedúcich predstaviteľom obcí a miest so zamestnancami samosprávy a záchrannými zložkami, pôsobiacimi na území danej samosprávy. Dnešný deň venoval vďake za prácu v prospech iných aj primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf.

Cesty primátora viedli cez mestskú políciu, štátnu políciu, Hasičský a záchranný zbor, Hasičskú stanicu Dubnica nad Váhom a Zariadenie pre seniorov Dubina, ktoré má svoje pracoviská v samotnom meste, ako aj v mestskej časti Prejta. “Som veľmi spokojný. Aj dobrá spolupráca, aj dobrá komunikácia. Bol som sa poďakovať za uplynulý rok,” vyjadril slová uznania primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf.

Viac sa dozviete z priloženej reportáže.