NOVÁ DUBNICA. Dnes sa na pôde Kultúrneho centra Panorex uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, kde si poslanci a primátor prevzali dekréty o zvolení a následne zložili sľub. Po úvodnej slávnostnej časti nasledovala už aj pracovná časť, kde sa tvorili najmä odborné komisie.