KOŠECA. Medzi mestá a obce, ktoré si v marci pripomínajú všetky ženy, sa pridala aj obec Košeca v okrese Ilava. V priestoroch materskej školy si pre nich pripravili program najmä deti. 

V jedálni školy sa zišlo početné obecenstvo naklonené uctiť si všetky ženy. Obec Košeca a Komisia pre školstvo, mládež a šport pri Obecnom zastupiteľstve obce Košeca si pripravili na túto príležitosť program v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Košeca a Základnou umeleckou školou v Košeci. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Radomír Brtáň a poprial všetkým ženám predovšetkým pevné zdravie a spokojnosť v kruhu rodiny a priateľov.