DUBNICA NAD VÁHOM. Popri hrádzi Vážskeho kanála od mosta na obec Bolešov smerom k Prejtským rybníkom nesmú využívať motorové vozidlá nad 3,5 tony. Dopravné značenie, ktoré tieto pravidlá vymedzuje, bolo z miesta odcudzené.

Mesto Dubnica nad Váhom uvádza na svojej oficiálnej internetovej stránke, že k činu došlo pravdepodobne v noci zo stredy na štvrtok 6. júna 2019 zatiaľ v presne nezistenom čase. Dva kusy dopravné značenia kategórie B6, ktoré zakazuje vjazd nákladným motorový vozidlám nad 3,5 tony, boli z oboch koncov komunikácie odcudzené.

“Podľa stôp v okolí, kde bolo značenie osadené, ho zatiaľ neznámy páchateľ
vykopal aj s betónovým základom, odtiahol po tráve smerom k násypu a následne ho hodil do koryta Vážskeho kanála. Mesto v tomto prípade podalo podnet na Mestskú políciu, ktorá čin v tomto čase prešetruje. Uvedeným konaním sa neznámy páchateľ dopustil priestupku proti majetku v súbehu s priestupkom poškodzovania verejne prospešného zariadenia v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch. V prípade dokázania viny bude náklady na osadenie nového značenia, ako aj náklady za vytiahnutie pôvodného značenia z kanála Váhu znášať páchateľ, ktorému môže byť zároveň uložená pokuta do výšky 331 eur.

Zákaz prejazdu nákladných automobilov vo váhovej kategórii nad 3,5 tony v predmetnom úseku naďalej platí, dopravné značenie bude v čo najskoršom možnom termíne
obnovené. Mestská polícia v tejto súvislosti prijme účinné opatrenia na zamedzenie obdobnej nelegálnej činnosti a posilní hliadky mestskej polície. Mesto zároveň vyzýva verejnosť, aby neváhala kontaktovať pracovníkov Mestskej polície v Dubnici nad Váhom, ak má v tejto súvislosti akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k objasneniu prípadu. Konanie, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ, ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,” dodáva mesto vo svojom stanovisku.

Zdroj a foto: dubnica.eu