TRENČIANSKY KRAJ. Ďalšie cyklotrasy, prvá akadémia pre hokejistov, nové stredné školy či centrum vzdelávania. Také sú plány Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019.

Vo väčšine prípadov nejde len o finančne náročné projekty, ale predovšetkým strategické zámery, ktoré sa majú podpísať pod rozvoj regiónu a skvalitnenie života jeho obyvateľov. Nakoľko ide o dlhodobé plány, župa začala prípravné práce už v minulom období. Okrem vlastných zdrojov bol Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) úspešný aj v získavaní ďalších zdrojov financovania, a to či už zo strany európskych štrukturálnych fondov či vlády Slovenskej republiky.

1. Spoza múrov zariadenia do komunitných domčekov

Oficiálny názov projektu – deinštitucionalizácia – znie rovnako náročne ako samotné kroky, ktoré vedú k jeho naplneniu. Prvým zariadením v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktoré proces deinštitucionalizácie podstupuje, je Domov sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach (okres Trenčín). Financie na realizáciu projektu chce tento rok TSK žiadať z fondov Európskej únie. Presun klientov zo zariadení do komunitného bývania je celosvetovým trendom. Približne šesťdesiatka klientov DSS – Adamovské Kochanovce nájde svoj nový domov v piatich komunitných bývaniach, špeciálne prispôsobených na tento účel. Pre štyri z nich už má TSK zakúpené vhodné pozemky, zvyšný pozemok je v štádiu rokovaní. V tomto roku chce župa po skompletizovaní lokalít predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Viac si môžete o tejto téme prečítať v našej tlačovej správe.

2. Prvá Hokejová akadémia (nielen) pre budúce hviezdy NHL

Študovať sa na nej bude dať od 1. septembra 2019 v rámci Strednej športovej školy v Trenčíne. Za projektom stojí TSK a Slovenský zväz ľadového hokeja. Akadémia nemá v študentoch rozvíjať len športové nadanie študentov, ale aj ich osobnosť ako komplexný celok. Jej absolventi by mali byť rovnako uplatniteľní na ľadovej ploche, ako aj na trhu práce. Okrem otvorenia akadémie je v pláne výstavba novej tréningovej hokejovej haly s finančnou podporou vlády SR, pôsobenie špičkových trénerov a aplikácia špeciálne prispôsobených učebných a tréningových plánov. Viac sme napísali v tlačovej správe.

3. Informačné centrum v novej administratívnej budove na Trenčianskom hrade

V roku 2019 by už mali Trenčania i turisti definitívne zabudnúť na pôvodnú schátranú budovu, familiárne známu pod označením Skleník. Práce na jej komplexnej prestavbe a premene na modernú budovu prvého kontaktu s návštevníkom hradu začala župa už minulý rok v júni. Nová budova ponúkne v reprezentatívnych priestoroch adekvátne zázemie pre návštevníkov v informačnom centre, novej pokladni či predajni suvenírov. Priestor dostane aj kaviarnička, ako aj technicko-hospodárske zázemie pre zamestnancov Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje. Celková investícia TSK sa pohybuje vo výške 460 tis. eur.

4. Nový návštevnícky okruh na Trenčianskom hrade

Všetky zákutia dominanty stredného Považia ešte neboli návštevníkmi objavené. Spoznať aj doteraz nesprístupnené priestory hradu umožní vybudovanie novej pokladne v rámci vstupu cez Južné opevnenie. Pôvodne obranné hradby návštevníkom odhalia veľkú časť historickej pamiatky z pohľadu, aký sa im dodnes nenaskytol. Na novom návštevníckom vstupe na hrad sa už pracuje, financovaný je z prostriedkov Európskej únie. Celková hodnota projektu dosahuje 3 milióny eur. Nakoľko ide o medzinárodný projekt s názvom TreBuChet – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície, TSK v ňom spolupracuje s moravským mestom Bučovice a krajským mestom Trenčín. Viac sme sa aj tejto téme venovali v tlačovej správe.

5. Z hradu na hrad na dvoch kolesách

Dva hrady i dve krajiny prepojí nová cyklotrasa, ktorá cyklistov prevedie mestom Trenčín, najstarším pútnickým miestom na Slovensku – Skalkou nad Váhom a mestom Nemšová až k spoločným hraniciam Českej a Slovenskej republiky. Od hraníc bude cyklotrasa pokračovať až do mesta Brumov-Bylnice k hradu Brumov. Z celkovej dĺžky 30 km sa na našej strane hranice bude nachádzať 24 km, z toho až 11 kilometrov bude predstavovať novovybudované samostatné teleso cyklotrasy, zvyšok už existujúce komunikácie či cyklochodníky. Dobrou správou je, že TSK s výstavbou diela už začal. Na Slovensku by tak cyklotrasa mohla cyklistom slúžiť už o necelý rok. V rámci projektu Na bicykli po stopách histórie, ktorý je financovaný z eurofondov, TSK spolupracuje s mestom Brumov-Bylnice. To samotnú výstavbu cyklotrasy na českej strane zatiaľ pripravuje. Viac sme sa téme cyklotrás a plánom župy na tento rok venovali v samostatnej tlačovej správe.

6. Ďalšie úseky Vážskej cyklomagistrály

Aktuálne sa bezpečne, úplne segregovane od motorovej dopravy môžu cyklisti previezť po dvoch úsekoch Vážskej cyklomagistrály. Tie župa minulý rok verejnosti sprístupnila medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom a medzi Púchovom a kúpeľnou obcou Nimnica. Na výstavbe ďalšieho úseku, tentokrát medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom, by TSK chcel začať pracovať už tento rok. V tomto čase je župa tesne pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na viac ako 21 kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály. Náklady projektu sú vyčíslené na 4,3 milióna eur.

7. Horná Nitra začne vychovávať zdravotníkov, pribudnúť by malo aj centrum vzdelávania

Ak sa chceli základoškoláci žijúci v regióne hornej Nitry doteraz vybrať na dráhu zdravotníka, nevyhli sa dochádzaniu za stredoškolským štúdiom za hranice kraja či okresu. Od 1. septembra 2019 to však bude minulosťou. TSK zriaďuje priamo v meste Prievidza novú Strednú zdravotnícku školu. Prihlášky na štúdium možno posielať do 10. apríla 2019. Škola chce prijať 48 prvákov v odbore praktická sestra. Praktickú časť vyučovania budúci študenti absolvujú priamo v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Druhou veľkou pripravovanou novinkou pre región hornej Nitry je zriadenie Hornonitrianskeho centra vzdelávania, ktoré župa plánuje vybudovať v areáli na Vinohradníckej ulici v Prievidzi, kde bude umiestnená aj Stredná zdravotnícka škola. Cieľom tohto projektu je vytvoriť na hornej Nitre priestor, kde bude možné nájsť viacero spôsobov, ako sa vzdelávať a rozvíjať. Súčasťou tohto komplexu bude aj priestor pre celoživotné a záujmové vzdelávanie.

8. Štúdium sklárskeho remesla po novom v Púchove

Napriek nepriaznivým štatistikám sa Trenčianskej župe podarilo v púchovskom regióne zachovať tradíciu štúdia sklárskeho remesla. Sklárska škola sa po novom od 1. septembra 2019 sťahuje do Púchova, kde spolu s miestnou odbornou školou začínajú písať spoločnú históriu ako Spojená škola Púchov. Tá ako jediná ponúkne možnosť študovať sklárske remeslo, módu či technické a chemické odbory na jednom mieste. Škola prijíma prihlášky na štúdium do 10. apríla 2019.

9. Pokračuje transformácia regiónu hornej Nitry

Aj v roku 2019 ostáva pre región hornej Nitry veľkou výzvou jeho transformácia z uhoľného regiónu na iné typy priemyslu. Touto otázkou sa aktívne zaoberajú nielen zástupcovia regionálnych samospráv a združení, ale aj Trenčiansky samosprávny kraj spolu s vládou SR a Európskou komisiou. Akčný plán transformácie je aktuálne spracovávaný expertnou skupinou v gescii Európskej komisie. Na jeho príprave participujú všetci aktéri z územia vrátane Trenčianskej župy. V marci 2019 sa uskutoční ďalšie z pracovných stretnutí na medzinárodnej úrovni v priestoroch Úradu TSK. Materiál bude schvaľovať Vláda SR pravdepodobne v apríli 2019. Proces transformácie je dlhodobou zmenou, ktorá bude úspešná vtedy, keď si priamo v regióne dokážu nájsť prácu všetci zamestnanci pôsobiaci v uhoľnom priemysle, prioritou preto ostáva aj na rok 2019.

10. Dokončenie najmodernejších operačných sál

Na svoje lepšie časy čakal monoblok v Nemocnici s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach dlhých 13 rokov. Do rekonštrukcie chátrajúceho objektu sa TSK pustil 8. marca 2017, na jeseň toho istého roku už odovzdal lekárom do užívania jeho prvú zmodernizovanú časť. Práce na dokončení rekonštrukcie aj zvyšných blokov budovy v tomto období finišujú. Ak sa nevyskytnú žiadne komplikácie, nemocnica by tak mohla mať už tento rok po dlhom čakaní k dispozícii to najmodernejšie vybavenie v nových priestoroch nemocnice. Táto investícia sa stala jednou z najvyšších v histórii župy vôbec. Zrekonštruovaný monoblok však lekárom významným spôsobom zlepší pracovné podmienky, vytvorí priestor na zvýšenie zdravotníckych výkonov, no v neposlednom rade sa zvýši komfort i bezpečnosť pacientov.

Zdroj: TSK