UHROVEC. Dnes si pripomíname výročie úmrtia Ľudovíta Štúra, rodáka z malebnej obce Uhrovec, ktorého meno sa v slovenských dejinách okrem uzákonenia slovenčiny spája aj s vydávaním Slovenských národných novín s literárnou prílohou Orol tatranský.

Štúr tragicky zomrel 12. januára 1856 na následky nešťastného strelného zranenia. Symbolickou pripomienkou životného odkazu Štúra je okrem iného jeho busta vo vestibule župného úradu v Trenčíne, ktorá nesie rukopis regionálneho sochára Dominika Mončeka z Pruského. Trenčianska župa sa tiež stará o ďalšiu vzácnosť spätú so životom tohto národovca. Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci je jednou z ôsmich pobočiek Trenčianskeho múzea, ktoré župa zriaďuje. Životný príbeh a myšlienky tejto osobnosti našich dejín inšpirovali mnohých jeho nasledovníkov.

Zdroj a foto: TSK