TRENČÍN. V krajskom meste sa v budove Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravnej Trenčín uskutočnilo previerkové cvičenie Integrovaného záchranného systému. Okrem záchranárov a polície sa cvičenia zúčastnili aj žiaci Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne v spolupráci so SOŠ dopravnou Trenčín.

O cvičení nevedeli jednak žiaci školy, ani jej zamestnanci. Simulácia požiaru na druhom podlaží budovy preverila akcieschopnosť všetkých záchranárskych zložiek a tiež školského zariadenia, kde bola potrebná evakuácia približne 600 žiakov a školských zamestnancov.