TRENČÍN. Praktické maturity študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja preniesli návštevníkov hneď do niekoľkých historických období. Nechýbala ani módna prehliadka či pre niektorých nostalgická spartakiáda.

V piatok 3. mája 2019 sa budova i areál Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne vydal na potulky časom. Práve tie boli aj témou praktickej zložky maturitnej skúšky odborov hotelová akadémia a kozmetik. V rámci programu sa návštevníci tohto výnimočného dňa mohli preniesť časom späť do socializmu, do obdobia 1. Československej republiky či 18. storočia. Atmosféra maturít bola navyše obohatená aj oslavným nádychom, „Jilemák“ v tomto roku oslavuje 135. výročie založenia školy.

Zablahoželať škole i podporiť žiakov pri praktickej časti skúšky dospelosti prišiel osobne aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Som nesmierne hrdý na všetkých šikovných mladých ľudí, ktorí sa spolupodieľali na organizácii tohto atraktívneho gastronomického podujatia i tých, ktorí popri ňom skladajú jednu z najdôležitejších skúšok svojho života. Zároveň by som rád vyjadril vďaku pani riaditeľke za to, akým spôsobom vedie študentov i celú školu. Pripájam sa tiež ku gratulantom a trenčianskemu „Jilemáku“ prajem veľa ďalších úspešných rokov,“ povedal trenčiansky župan.

Návštevníci mohli okrem gastronomických sekcií vidieť módnu prehliadku, ktorá reflektovala pohyb módnych trendov od 19. storočia až do súčasnosti, ukážku spartakiády či hudobné vystúpenie.

Všetkým študentom prajeme pri skladaní maturitnej skúšky veľa šťastia a Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne minimálne ďalších 135 rokov existencie.

Zdroj: TSK