TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka na stretnutie s rodákom a spisovateľom Rudolfom Dobiášom pri príležitosti jeho životného jubilea.

Stretnutie sa uskutoční v Trenčianskej Teplej, aj v miestnej časti Dobrá, tak ako je uvedené v pozvánke.