NOVÁ DUBNICA, VEĽKÝ KOLAČÍN. Pred polnocou vypukol požiar v rodinnom dome v Novej Dubnici, miestna časť Veľký Kolačín.

Na miesto požiaru boli ihneď po nahlásení vyslané Operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín dve hasičské vozidlá z Hasičskej stanice Dubnica nad Váhom a povolaní na zásah boli štyria príslušníci HaZZ.

Zdroj: OS HaZZ Trenčín