TRENČIANSKA TEPLÁ. Dnes sa konalo mimoriadne rokovanie zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá, ktoré sa tentokrát uskutočnilo v zasadačke budovy obecného úradu. Prevažnú časť programu rokovania tvorili body z minulého stretnutia poslaneckého zboru.

Opäť sa diskutovalo aj o rozpočte obce pre rok 2022, keďže starostka obce Trenčianska Teplá Slavomíra Propperová nepodpísala uznesenie poslancov, prijaté na ostatnom rokovaní. Viac v priloženom videu.