TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame záznam mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá. Hlavným bodom schôdze bolo prijatie programového rozpočtu obce Trenčianska Teplá na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024, 2025.

Ako deklarovali poslanci obce a aj starosta obce Trenčianska Teplá Milan Berec, situácia v ekonomickej časti fungovania obce z predošlého obdodia nie je jednoduchá a údajne sa vyskytujú aj chyby v samotnom účtovaní. Vzhľadom k týmto skutočnostiam bolo zložité zostaviť aj rozpočet obce, podarilo sa to však a poslanci návrh schválili.

Viac sa dozviete z priloženého videa.