TRENČIANSKA TEPLÁ. Dnes sa malo konať rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá v zasadačke budovy Obecného úradu obce Trenčianska Teplá, ktoré zvolala starostka obce Trenčianska Teplá Slavomíra Propperová. Tak ako sme vás informovali už ráno, na základe pozitívneho prípadu na COVID-19 medzi zamestnancami úradu došlo k zatvoreniu obecného úradu a tiež ku zrušeniu zastupiteľstva z dôvodu karanténnych opatrení.

Zdroj: trencianskatepla.sk

Poslanci zastupiteľstva však s rozhodnutím vedenia úradu nesúhlasili a presunuli rokovanie do telocvične Základnej školy Tr. Teplá. Podľa slov jednotlivých poslancov bolo o tomto kroku upovedomené aj vedenie obce, vrátane zástupcu starostky Pavla Masára, ktorý nakoniec nebol prítomný. Preto si poslanci spomedzi seba zvolili vedúcu rokovania, poslankyňu Evu Mydlovú a schôdza sa uskutočnila aj s patričnými náležitosťami.

Prinášame vám záznam z uvedeného rokovania.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.