Poslanci v Novej Dubnici neschválili navýšenie ceny za vývoz komunálneho odpadu, bude to mať podľa primátora dôsledky

Dátum pridania:

NOVÁ DUBNICA. Dňa 15. decembra 2022 sa konalo posledné rokovanie poslaneckého zboru v meste Nová Dubnica v tomto kalendárnom roku. Najdôležitejším bodom rokovania bolo prijatie rozpočtu mesta pre rok 2023. Došlo aj k zmene výšky daní.

Poslanci schválili rozpočet ako vyrovnaný na úrovni cca 11 mil. eur a uzniesli sa tiež na zvýšení miestnych daní 0,10 eur/m2 byt, čo pri dvojizbovom byte znamená zvýšenie o cca 4 eurá za rok. Pri priemyselných objektoch bude navýšenie z 3,00 na 4,00 eurá. Zastupiteľstvo tiež rozhodlo, že nezvýši cenu za vývoz komunálneho odpadu na osobu za rok. Cena tak ostane zachovaná na úrovni 36,02 eur/osoba a nie navrhovaných 48,98 eur/osoba. Okolité samosprávy boli nútené ceny zvýšiť aj pre zvýšenie ceny skládkovania a zákonné úpravy.

Uvedené neschválenie bude mať podľa vedenia mesta nežiaduce dôsledky. “Týmto konaním nezávislí poslanci zapríčinia to, že mesto bude musieť zoptimalizovať frekvenciu vývozu komunálneho odpadu,” myslí si primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec a dodáva: “Môžeme dospieť k tomu, že pri rodinných domoch sa bude musieť komunálny odpad vyvážať nie raz za dva týždne, ale raz za tri, resp. štyri týždne a pri bytových jednotkách možno prejdeme z intervalu dvakrát za týždeň na interval raz za týždeň.”

Viac sa o tejto téme dozviete z priloženého rozhovoru s primátorom mesta Petrom Marušincom a zo skráteného záznamu rokovania Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, konaného 15.12.2022.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

Čelná zrážka vozidiel v centre obce Trenčianska Teplá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pred niekoľkými desiatkami minút sa stala vážna...

V Ladcoch si čistili chotár aj okolitú prírodu

LADCE. Súčasťou jarnej rutiny je určite aj upratovanie. Ľudia...

Veľká radosť detí, obec v spolupráci so základnou školou zabezpečili deťom korčuliarsky kurz

OMŠENIE. Samosprávy rôznym spôsobom podporujú zdravý životný štýl detí,...

Najväčší záhradkársky veľtrh na Slovensku naďalej plní trenčianske letisko

TRENČÍN. Známy trenčiansky záhradkárksy veľtrh tento rok koná v...