TRENČIANSKY KRAJ. Nariadením Vlády SR boli prijaté opatrenia, ktorých dodržiavanie je vynucované aj príslušníkmi polície. Na cestách, ale aj v okolí miest so zvýšenou koncentráciou ľudí, môžete na celom území Trenčianskeho kraja vidieť zvýšený počet policajtov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie opatrení a nariadení za účelom zlepšenia epidemiologickej situácie.

„Policajti kontrolujú aj dodržiavanie zákazu vychádzania, aj pohyb vozidiel na hraniciach okresov. Tieto kontroly budú prebiehať až do ukončenia opatrení,“ uvádza tiež trenčianska krajská polícia.

Počas kontroly je nutné polícii vierohodne zdokladovať účel cesty, napríklad dokladom od zamestnávateľa, že nemôžete prácu vykonávať doma.

Zdroj: KR PZ Trenčín