TRENČIANSKA TEPLÁ. Pred týždňom sme ako prví informovali o pohnútkach miestneho farára vykonávať sv. omše napriek zákazu. Informovali nás farníci a práve oni zrejme kontaktovali aj políciu. Článok TU. Trenčianskoteplickí policajti pred týždňom preverovali oznámenie o konaní bohoslužby v kostole v Trenčianskej Teplej. Policajti po príchode na miesto zistili, že v Teplanskom kostole sa naozaj uskutočnila súkromná Kňažská omša. Dnes boli na mieste opäť.

Ako uvádza krajská polícia, kňaz, ktorý mal omšu vykonať policajtom uviedol, že omša bola vykonaná v súlade s kanonickým právom, ktoré kňazovi toto prikazuje a verejnosť sa jej zúčastnila z vlastnej vôle. Hlavný vchod ostal síce zamknutý, ale veriaci do kostola vošli bočným vchodom. Farár tak naďalej omše vykonával, najmä seniorom, ktorí sú najrizikovejšou skupinou. V čase preverenia oznámenia sa v kostole nachádzalo asi 20 ľudí, ktorí prišli na svätú omšu. Farského administrátora službukonajúci policajti na mieste riadne poučili, vec zadokumentovali a bude odstúpená regionálnemu úradu verejného zdravia v Trenčíne na ďalšie konanie.

Aj dnes (dňa 22.marca) policajti z Trenčianskych Teplíc preverovali oznamenie o konaní súkromnej sv. omše v kostole v Trenčianskej Teplej.

“Policajti na mieste zistili, že bol znova porušený zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia v súvislosti s výskytom koronavírusu.
Predstaviteľ cirkvi bol opätovne upozornený na protiprávne konanie. Vec bude, tak ako aj v prvom prípade, postúpená na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne na prejednanie,” dodala polícia.

Zdroj a foto: KR PZ Trenčín

Farár v Trenčianskej Teplej slúžil omšu napriek zákazu